Frå behov til realitet med mange på laget

Mange aktørar har lagt eit viktig grunnlag for Gjøsund hamn. Næringslivet og kommunen er samla i Gjøsund Utvikling AS. Saman med næringslivet tek vi no steget vidare for å knyte fiskeriklynga, framtida og verda smartare i hop.

1996

Strategisk næringsplan

2016

Regulerings-plan

2018

Gjøsund utvikling

2019

Avtale om mudring

2024

Mudring ferdig.
Perfekt tidsvindauge for satsing

Gjøsund hamn skal vere

ein akselerator i ei verdsleiande havnærings- og sjømatklynge, som bidreg til grøn omstilling